Jafab el tecknar avtal med Betonmast Malmö AB

Jafab el tecknar avtal med Betonmast Malmö AB att uppföra lägenheter på projektet Diagnosen 1 Malmö Segepark. Byggherre MKB Projektet omfattar projektering samt installation av 130 lägenheter samt 12 radhus.

Jafab AB får ni hemsida!

Välkommen in till vår nya hemsida. Här hittar ni allt om oss, våra referenser och massa annat. Kontakta oss om du har några frågor!